en pahalı, 10 tablo, resimleri, örnekleri, tablolar hakkında bilgiler içermektedir

Resim işi gerçekten pahalı bir olay. Müzayedeye, alıcılar yüzde 20, satıcılar yüzde iki - 20 arası komisyon veriyor. Yani aslında bırakın resim alıp satmayı, müzayedeci olun diyebiliriz. Dünyanın en değerli 10 tablosunu bu makalemizde bulabilirsiniz. leydiler.com olarak sizler için inceledik.


Pipolu Çocuk

Picasso’nun Pembe döneminin en önemli yap›tlar›ndan “Pipolu Çocuk” adl› resmi Sotheby’s’in New York müzayedesinde 104 milyon 168 bin dolara alıcı buldu.

Dr. Ggachet'in Portresi
Van Gogh’un “Dr. Gachet’in Portresi” adl› resmi Christe’s’in, New York’ta düzenlemiş olduğu müzayede de 82 milyon 500 bin dolara alıcı buldu.

Moulin de la Galette’te
Figürü manzaraya yeğlemesiyle öteki empresyonistlerden ayrılan Pierre Auguste Reoir’ın “Moulin de la Galette’te” adlı resmi Sotheby’s’in New York müzayedesinde 78 milyon 100 bin dolara alıcı buldu.

Masumların Kıyımı
Barok resmin duygusal özelliklerini ustal›kla işleyen Flaman sanatçı Peter Paul Rubens’in “Masumlar›n Kıyımı” adlı resmi Sotheby’s’in Londra müzayedesinde 76 milyon 730 bin dolara alıcı buldu.

Ressamın Sakalsız Portresi
Van Gogh’un 1889’da yaptığı“Ressamın Sakals›z Portresi” adl› resmi Christe’s’in, New York’ta düzenlediği müzayede de 71 milyon 500 bin dolara alıcı buldu.

Perde, Testi ve Meyve Tabakl› Nature Morte
Paul Cezanne’nin 1893 1894 tarihleri aras›nda yaptığı “Perde, Testi ve Meyve Tabaklı Nature Morte” adlı resmi Sotheby’s’in New York müzayedesinde 60 milyon 500 bin dolara alıcı buldu.

Pierrette’nin Düğünü
Picasso’nun 1905 yılında yaptığı “Pierrette’nin Düğünü” adlı resmini Japon işadamı Tomonori Tsurumaki tarafından 51 milyon 670 bin dolara satın alındı.

İrisler
Van Gogh’un 1889 yılında yapt›ğ› “irisler” adlı resmi Sotheby’s’in New York müzayedesinde 49 milyon dolara alıcı buldu.

Bahçede Oturan Kadın
Picasso’nun 1938’de yaptığı “Bahçede Oturan Kadın” adlı resmi Sotheby’s’in New York müzayedesinde 49 milyon 500 bin dolara alıcı buldu.

Rüya
Picasso’nun “Rüya” isimli resmi Christe’s’in, New York’ta düzenlemiş olduğu müzayede de 48 milyon dolara alıcı buldu.