Ünlü düşünürlerden sözler,özlü sözler,etkilyeci sözler,manalı sözler,anlamlı sözleri konumuzda bulabilirsinizHayata dair bir kaç söz,belki sizlerinde kendine bir pay çıkaracağı fikirler vardır bu sözlerde...
Evlilikte başarı, yalnız aranan kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktır. Foster Wood

- Benim düşünebildiğim en mutlu evlilik, sağır bir erkekle kör bir kadının evlenmesidir.Calvin Coleridge

- Evlilik hayatında ara sıra kavga etmelidir, çünkü insanlar ancak, böyle birbirlerini anlarlar. Goethe

- Evlenme kafese benzer, içindekiler çıkmak için, dışındakiler girmek için uğraşırlar. Lard mary montagu

- Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı; erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır.Oscar Wilde

- Kocaların düştükleri biricik hata, evli olduklarını unutmalarıdır. Lady Effingham

- Evlendikten sonra karınızın sizinle nasıl konuşacağını öğrenmek isterseniz, simdi erkek kardeşiyle nasıl konuştuğuna bakın.G.j.Nathau

- Evlenme-boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı. Dostoyevski

- Bir kömürcünün nikahlı karısı, bir prensin metresinden daha yüksektir ve saygıya daha layıktır. j.j.Rousseau

- Fakirlik, insanın sözde dostlarını uzaklastırır. Victor hugo

- Gerçek fazilet nedir, bilir misiniz? Kendini begenmemek, yaptıklarını yeter bulmamaktır. Plautus

- Bilgisiz fazilet, zayıf ve faydasızdır.faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir. Samuel Johnson

- Fazilet, cemiyet menfaatini şahsi menfaatin üstünde tutmaktır. Montesquieu

- Bos vakit, felsefenin annesidir. Thomas Hobbes

- Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az ise yarar. Napoleon

- Her şeye homurdanmaya alışmış kimse, fırsat kapıyı çalınca bile gürültüden yakınır. Confidences

- Sadece akıllılar fikir sahibi olurlar; insanların geri kalanı fikirlerinin eseridir. Colerige

- Fikirler, ordulardan daha güçlüdür. W.m. Paxton

- Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır. Thomas Carlyle

- Söylediklerini kabul edemem ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim. Voltaire

- Kim büyük fikirler için yasıyorsa, kendini düşünmeyi unutur. B.auverbach

- Sağlam fikirlerden kuvvetli hareketler doğar. Shakespeare

- Yaslılar için huzur, gençler için umut gizlidir gecenin koynunda. Bernard Shaw

- Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz, çünkü bundan sonra orada yasayacağız. Thomas Browne

- Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein

- Gençlik hayatın sonunda olmalıydı, ondan ancak o zaman yararlanırdık. Sir Thomas Beecham

- Gençliği anlamadığımız an, dünyadaki isimiz bitmiş demektir. George mcdonald

- İki seyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: biri sağlık, öteki de gençlik. Hz. Ali

- Gençlikte günler kısa, yıllar uzun, yaslılıkta günler uzun, yıllar kısadır. Kant

- İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar. Eschenbach

- Gençlerin aynada göremediklerini, yaslılar bir tuğla parçasında okurlar. Mevlana

- Omuzlar ne kadar yaslanırsa yaslansın, üzerinde daima genç bir bas taşımalıdır. A.d.b.

- Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile vicdanına karsı hesap vermekten kurtulursun. Herbert George Wells

- Güler yüzle söylenen bir yalanı; bir anda yuttugumuz halde, acı gerçegi ancak damla damla yutarız. Diderot

- Kimse, görmek istemeyenler kadar kör degildir. Jonathan Swift

- Birseyi istedigimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz, onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz. Jonathan Swift

- Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. George Herbert

- Çevremizdekileri oldukları gibi değil, olduğumuz yerden görürüz. Anonim

- Gözler yasarmadıkça gönülde gökkusagı olmaz. John Vance Cheney

- Uçurtmalar rüzgar gücü ile degil o güce karsı koydukları için yükselirler.
W.churchill

- Kim ki tüm ruhu ile gülerse, onun vicdanında hiç bir leke yoktur. Chr. Geser

- Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyin. Dale Carnegie

- Güvensizlik baslayınca dostluk kaybolur. Epicure

- Güzel olan sevgili degildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy

- Bir kisiye yapılan haksızlık bütün topluluga yönelmis bir tehdit demektir. Montesquieu

- Haklı buldugun bir dava için savasan ilk sen ol. Anonim

- İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birlesirler. Joseph Roux

- Kendinize hakimiyeti yitirdiginiz ölçüde özgürlügünüzüde yitirirsiniz. Maria Ebner Von Eschenbach

- Hayat hareket, hareketsizlik ölümdür. Lewis Morris

- Harekete geçmek için bütün kosulların mükemmel olmasını beklersen, hiçbir zaman harekete geçemezsin. H.jackson Brown

- Hayatta beka ancak hareketle kaimdir. Guyau

- Hayalgücüne sahip biri asla yalnız kalmaz. Brown

- Gerçekten yapmak istediklerinden asla vazgeçme. Büyük düsleri olanlar, gerçekleri bilenlerden daha güçlüdür. Anonim

- Hayalgücü bilgiden daha önemlidir. Albert Einsten

- Hayat, iki dipsiz karanlık ortasında bir kibrit alevidir. İsmail Habip Sevük

- Hayat yasla degil, yasamakla anlasılır. Andre Gide

- Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir.Johnchristian

- Hepimiz hayatın kısalığından söz ederiz de boş geçen zamanımızı nasıl kullanacagımızı bilmeyiz. Seneca

- Hayattan korkma, onun iyi olduguna inan. Bu inancın onu gerçeklestirecektir. Williams james

- Hayatım benim öğretimdir. Mahatma Gandhi

- Hayat, insanlara zahmetsiz hiçbir sey vermez. Horatius

- Çok kazanmak isteyen kaybeder. La fontaine

- Başkalarının hüriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık degildirler. Abraham Lincoln

- Düşünmeye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise, rüzgarı zaptetmekten de zordur. Gandhi

- Hürriyet verilmez, alınır. Robespierte

- Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. Amyot

- En kötü isyanları, aç kalan karınlar dogurur. Bacon

- Baskı, ihtilalin tohumudur. Daniel Webster

- Fakirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır. Aristoteles

- İhtiraslar, geminin yelkenlerini sisiren rüzgardır. Bazen gemiyi batırdığı olur, ama onsuz gemi yerinden kımıldamaz. Anonim

- Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari

- Bilginin efendisi olmak için, çalısmanın uşağı olmak şarttır. Balzac

- İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır. Rousseau

- Bilgi, hürriyetin ayrılmaz bir parçasıdır. William Ellery Channing

- Sual de bilgiden dogar, cevap da. Mevlana

- Gençken bilgi agacını dikelim ki, yaslandıgımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. Chesterfield

- Bilgi insanı süpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. Confcius

- İnsan yaratılıstan iyidir. Kötülüge yönelisi, dıs tesirlerdendir. Lu wang

- Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz. La bruyere

- İnsan gülümseyis ile gözyası arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Byron

- İnsanlarla yaşamak güçtür,çünkü susmak zordur. Ve biz zıddımıza gidene karşı değil, bizi hiç alakadar etmeyene karsı en ziyade hiddeti gösteririz. F.Nietzsche

- Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden o kimseyi iyi tanıdığını söyleme. Lavater

- Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. Mevlana

- Gerçek olan bir tek yarış vardır : insanlık yarısı. George moore

- İnsana rastlamadım ki, onda ögrenilecek birsey bulunmasın. Alfred de vigny

- Olgun insan güzel söz söyleyen degil, söyledigini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. Confucius

- Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Hölderlin

- İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir. Francis bacon

- Bir insan, söyledigi seylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. Albert Camus

- Bir köpek dalaşında, önemli olan köpeğin boyunun büyüklüğü değil, içindeki mücadele azminin büyüklüğüdür. Koç Bear Braynt

- Mutluluğu ara, sakın ondan vazgeçme. George Sand

- Öfkeyele geçen her dakikanız, mutluluğunuzdan çalınmıs 60 saniyedir. R.Waldo Emerson

- İstediklerimizin bazılırını elde edememek mutluluğun ayrılmaz bir şartıdır. Bertrand Russell

- Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir. Brown

- Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem üzerine olurdu. Mideleri için yasayan insanlar da onlardan farksızdır. Epictetos

- Karamsar insan kendi kendinin en büyük düşmanıdır. Jerry P.Fleishman

- İnsanlarla hayvanlar arasındaki bir fark da sudur : insanlar hayal (gaye,ideal) için, hayvanlar ise gerçek için (pesin menfaat) çarpışırlar. Gustave Le Bon

- Yiğitlik intikam almakla değil, tahammül göstermektedir. Shakespeare

- İnsanı tas ya da kırık kalpli yapan bu dünyadan gidiyorum. Beni nereye gömerlerse gömsünler. Diderot

- Yapılmıs küçük işler, planlanmıs büyük işlerden çok daha iyidir. Peter Marshall

- İyi yapılmıs bir iş, bir sanat eseridir. Brown

- Zevk alınarak yapılan bir işten daha eğlenceli bir şey yoktur. H.Jackson Brown

- Küçük seylere gereginden çok önem verenler, ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir. Eflatun

- Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. J.j.Rousseau

- İyi kalpli olmak mükemmel olmaktan daha önemlidir. H.Jackson Brown

- Layık olmayanlara edilen iyilik, kötülük sayılır. Ennius

- İyimser insan, her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür. Çin Atasözü

- İyi bir hayat; korku, yasak ve kisilerin birbirlerini hapsetmesi üzerine kurulmamalıdır. Bertrand

- Güçlüge hemen hemen her insan dayanabilir fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin. Abraham Lincoln

- Doğru oldugundan emin ol sonra ilerle. David Crockett

- Küçük kararları akıl ile, büyük kararları ise kalp ile almak gerekir. H.jackson Brown

- Beş yıl sonra bugüne göre iki konu dışında aynı kalacaksın : bu süre içinde tanıdığın insanlar ve okuduğun kitaplar. Mac Mcmillan

- Kazanmak arada sırada olacak bir şey değildir...işleri arada sırada değil, sürekli düzgün yapanlar için kazanmak bir alışkanlıktır. Yoksa kaybetmek de bir alışkanlık olur. Vince Lombardi

- Kıskançlık duydugumda dört kez acı çektim : kıskanç olduğum için, kıskançlıgım nedeniyle kendimi kınadıgım için, kıskançlıgımın kıskandıgım insanı etkilemeyeceğini bildigim için, bir kliseye kapıldığım için : dışlandığım, saldırgan, deli ve bayağı olduğum için acı çekiyorum. Ronald Barthes

- Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. Chilton

- Az konusmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman oluruz. Konfiçius

- Bitmeyen bir merak, yaşlanmamak için en önemli ilaçtır. H.jackson Brown

- Bir muhafazakar, bir seyin "ilk defa" yapılmasına karşı olan kişidir. A. Wigger

- Değerli olan hiçbir şey, hayatta mücadelesiz kazanılmaz. H.jackson Brown

- İnsanlar akıllarına koydukları kadar mutlu olurlar. H.jackson brown

- Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her seyi kabullenmek için de okuma! Konusmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düsünmek için oku! Francis bacon

- Bir şeyi iyi yapmanın ödülü onu iyi yapmıs olmaktır. Emerson

- Ögretmek, yeniden öğrenmektir. Brown

- En iyi, kendileri de öğrenme sürecinde olan insanlardan öğrenilir. H.jackson Brown

- Konuşurken hiçbir şey öğrenemezsiniz. Lyndon b. Johnson

- Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için bir felaket beklememek gerekir. H.jackson Brown

- İyi agaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur. J.willard Marriot

- Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldıgında ilerleyebiliyor. James b. Conant

- Sanat, insanoğlunun doğayı daha da güzelleştirme çabasıdır. Brown

- Servetimizin gerçek ölçüsü, onu kaybettigimizde geriye kalan degerimizdir. Anonim

- Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever.

- Basta seni seviyorum diyebiliyorsam bu, sende bütün insanlıgı, bir anlamda canlı olan herseyi ve yine sende kendimi seviyorum demektir. Erich Fromm

- Derin ve ihtiraslı sev. Kalbin kırılabilir ama hayatı dolu dolu yaşamanın tek yoludur. Anonim

- Şeref, erdemin parmağına taktığı bir pırlanta yüzüktür. Voltaire